Skorstensrenovering

Vi gör olika typer av skorstensrenoveringar

Det vanligaste sättet att renovera en skorsten på är att montera ett insatsrör rör i skorstenskanalen. Ett annat bra alternativ kan vara att göra en glidgjutning. Vilket alternativ som passar dig och din skorsten bäst hjälper vi dig med.

Skorstensrenovering med insatsrör
Innan skorstensrenoveringen med insatsrör påbörjas bör man kontrollera att skorstenen inte har skador eller större sprickor som kan påverka skorstenens hållfasthet. Kontrollera också att kanalen är fri från hinder hela vägen så att det inte blir problem när insatsröret skall föras ned i skorstenspipan. Efter att installationen med insatsrör är klar så skall den nya kanalen besiktigas av behörig person (sotare/fejarmästare) innan den tas i bruk.

Skorstensrenovering med glidgjutning
Glidgjutning innebär att man renoverar sin utdömda skorsten genom att gjuta en ny kanal inuti i den gamla rökkanalen.
Man använder helst en keramisk glidgjutningsmassa på den gamla kanalens innerväggar och då tätar man alla hål och ojämnheter. Detta leder till att röken får lättare att passera genom skorstenen och sotpartiklarna fastnar inte lika lätt på skorstensväggarna. Genom att glidgjuta kan man renovera en gammal skorsten, så att den återigen kan godkännas för användning.